• Hypotéka pre mladých

  Hypotéka pre mladých

  Od 1.1. 2018 namiesto znižovania úrokovej sadzby od štátu (2%) a bánk (1%) si môžu dlžníci na úvere uplatniť daňový bonus, t.j. formou daňovo odpočítateľnej položky v daňovom priznaní sa im vráti časť zaplatených úrokov na úvere. Daňový bonus bude poskytovaný v maximálnej sume 400 eur (zároveň do 50% zaplatených úrokov a do výšky úveru 50.000 eur) a to opakovane päť rokov za sebou.

  Podmienky pre uplatnenie daňového bonusu:

  • vek od 18 do 35 rokov,
  • výška príjmu, ktorý nepresiahne 1,3 – násobok priemernej hrubej mzdy za predchádzajúci rok
  • daňový bonus si bude môcť uplatniť vždy len jeden z partnerov
  • účel úveru musí byť kúpa, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti (t.z. NIE refinančné úvery)

  Podľa novely zákona sú banky v súvislosti s uplatňovaním daňového bonusu povinné na vyžiadanie vystaviť potvrdenie o výške zaplatených úrokoch na účely ročného zúčtovania dane z príjmu alebo daňového priznania. Potvrdenie je banka povinná vystaviť do 30 dní od podania žiadosti klientom. Niektoré banky však tento doklad zasielajú automaticky na konci každého zdaňovacieho obdobia.

Leave a comment

If you want to share your opinion, leave a comment.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>