• Info pre živnostníkov

    Od januára 2016 sa samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) mení výška preddavku na zdravotné poistenie. Tým SZČO, ktoré podnikali v minulom roku, vypočítala ich zdravotná poisťovňa novú sumu preddavku na rok 2016 podľa základu dane z príjmov z podnikania uvedeného v daňovom priznaní za rok 2014.