• Vyššie sociálne odvody pre živnostníkov

    Výška odvodu do sociálneho poistenia sa vypočítava z daňového priznania podaného za predchádzajúci kalendárny rok. Ešte v tomto roku, 2019, je maximálna hranica pre odvod poistného 5.724 eur. V roku 2020 sa hranica zvýši na 6.078 eur. Ak samostatne zárobkovo činná osoba zarobí za kalendárny rok 2019 viac, ako spomínaná hranica, bude povinný platiť sociálne odvody. Čo zahŕňajú […]

  • Úvery na bývanie od 1.7.2019

    Úvery na bývanie od 1.7.2019 Postupné znižovanie úrokových sadzieb na úveroch od roku 2016 rozpútalo na Slovensku kolotoč nielen v refinancovaní úverov (ktoré bolo podporené aj rôznymi bankovými kampaňami o preplatení 1% poplatku), ale najmä v počte novo poskytnutých úverov. Nemalé počty Slovákov začali úvery na bývanie = hypotéky využívať ako investičný nástroj na kúpu nehnuteľnosti, ktorú následne […]

  • Hypotéka pre mladých

    Hypotéka pre mladých Od 1.1. 2018 namiesto znižovania úrokovej sadzby od štátu (2%) a bánk (1%) si môžu dlžníci na úvere uplatniť daňový bonus, t.j. formou daňovo odpočítateľnej položky v daňovom priznaní sa im vráti časť zaplatených úrokov na úvere. Daňový bonus bude poskytovaný v maximálnej sume 400 eur (zároveň do 50% zaplatených úrokov a do výšky úveru […]